Apie mus

Esame jauną ir perspektyvų kolektyvą subūrusi įmonė, dirbanti energetikos sektoriuje. Mūsų tikslas kurti inovatyvias idėjas bei produktus ir taip prisidėti prie ateities energetikos strategijos kūrimo ir įgyvendinimo.

 

UAB „ENERGUS“ yra atestuota valstybinės energetikos inspekcijos ir gali eksploatuoti elektros įrenginius iki 10 000 V. UAB „ENERGUS“ yra suteikta teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.

atestatai-trys

Bendrovė „ENERGUS“ energijos taupymo sprendimų diegimo lyderė Lietuvoje. Kasmetinėje LESTO su Verslo Žiniomis organizuojamoje racionalaus energijos vartojimo konferencijoje “ENERGETINIO EFEKTYVUMO SPRENDIMAI – kelias verslo konkurencingumui” už efektyvių energijos taupymo sprendimų diegimą apdovanota 2014 ir 2015 metais.

UAB ENERGUSUAB ENERGUS

ENg   LTu   RUSi

ISO 9001:2015 “Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai”

Binder1_Page2     Binder1_Page1

ISO 14001:2015 “Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės”

Binder1_Page4      Binder1_Page3

OHSAS 18001:2007 (LST 1977:2008) ” Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos. Reikalavimai”

Binder1_Page6      Binder1_Page5

 

 lvpa

UAB „Energus“ įgyvendina Europos regioninės plėtros fondo lėšomis dalinai finansuojamą projektą „Pastatų inžinerinių sistemų energetinių sąnaudų monitoringo, prognozavimo ir priežiūros inovatyvių ekspertinių sistemų kūrimas“

UAB „Energus“ viena sparčiausiai augančių įmonių Lietuvos energetikos sektoriuje. UAB „Energus“ siekia kurti inovatyvias idėjas bei kokybiškus produktus ir taip prisidėti prie ateities energetikos strategijos kūrimo ir įgyvendinimo.  Įmonės pagrindinės veiklos kryptys – energijos taupymo sprendimai, procesų valdymo, automatizavimo, programavimo darbai, elektros instaliacijos montavimo, projektavimo, bei aptarnavimo darbai. Įmonės vizija yra žymus rinkos dalies užėmimas energijos taupymo sprendimų srityje, specialios paskirties produktų nišoje. Bendrovė „Energus“ energijos taupymo sprendimų diegimo lyderė Lietuvoje.

UAB „Energus“ projektas  įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“, projekto numeris J05-LVPA-K-04-0107.

UAB „Energus“ įgyvendinamo projekto tikslas – padidinti įmonės inovacinį potencialą, sukuriant pastatų inžinerinių sistemų energetinių sąnaudų monitoringo, prognozavimo ir priežiūros inovatyviais ekspertines sistemas. Šiuo projektu siekiama sukurti tris naujus ir inovatyvius ekspertinius produktus: pastato inžinerinių sistemų priežiūros ir gedimų diagnozavimo ekspertinė sistema, pastato inžinerinių sistemų darnaus veikimo sprendimų paramos sistema (SPS), pastato inžinerinių sistemų veikimo stebėsenos ir projektinių sprendinių lyginamojo vertinimo įrankis.

Projektui įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo  skirta 1 164 050,99 Eur investicijų suma.

Projekto įgyvendinimo trukmė 36 mėnesiai.

Daugiau informacijos apie įmonę pateikiama internete http://energus.eu/.

How to enable JavaScript in your browser